[APFE]Intro

posted on 03 Jul 2014 15:30 by jinpow in APFE
เอ็นทรี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม APFE
 
//อนึ่งทุกรูปสามารถลากขึ้นแท็ปเพื่อรูปที่ใหญ่ขึ้นได้นะฮะ
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
//ตกตุ๊ก'ตา'ไป O<--< (ฮาาาาาาาา)
 
20
 
21
 
 

Comment

Comment:

Tweet

ถึงจะไม่รู้จักออริแต่ละคนดีนัก
แต่รู้สึกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดีนะคะbig smile

#1 By Jiseino on 2014-07-23 21:53